Skip to content

Träningsinformation

Start för träning är oftast kl. 10.00, men kom helst en halvtimme tidigare för att hjälpa till med uppsättning av banan och andra sysslor. Ju fler vi är desto fortare kommer vi igång. Lämna löptikar hemma så slipper tränande hanhundar bli störda. Låt ej hunden äta fyra till fem timmar före ett träningspass. Använd dubbla koppel på hunden för att försvåra för den att ta sig lös under pågående lopp. Det är ett ögonblicks verk för en hund att vrida sej ur kopplet om det vill sig illa. Se till att hunden är väl uppvärmd för start, tänk även på att varva ner hunden efter loppet. Detta för att undvika sträckningar och andra skador på hunden. Vid ankomst anmäl era hundar till den person som har hand om startordningen, tala om för samma person om du har tänkt att din hund ska springa tränings eller licenslopp så att lämplig personal finns på plats. Är du ny och det din första träning så behöver du ta del av regler och anvisningar samt skriva på en ansvarsförbindelse. Säg till så får du den hjälp du behöver. Om det är många hundar som kommer på träning så kan det bli långa väntetider, medtag därför en stol, varma kläder, fikakorg (korv och dricka brukar finnas till försäljning) och ett glatt humör. Glöm inte vatten till hundarna!

VÄLKOMNA!

Bråvikens LCK förbehåller sig rätten att ställa in träning i samförstånd med tränare eller domare om vädrets makter ställer till det och det föreligger risk för skador på hundarna.