Skip to content

LCK Bråviken styrelse 2024

Har ni frågor om lure coursing eller vill ni bli medlemmar i LCK Bråviken så kontakta styrelsen@lckb.svvk.se

ORDFÖRANDE

Annika Jansson
ordforande@lckb.svvk.se
Tel 073-776 50 73

SEKRETERARE

Katarina Widström
sekreterare@lckb.svvk.se

KASSÖR

Mats Carlsson
kassor@lckb.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE

Camilla Johansson

LEDAMÖTER

Janne Strömquist
Helena Öhman
Pia Hedman
Victoria Kubalski

SUPPLEANTER

Mats Carlsson
Roger Nilsson

VALBEREDNING

Frida Storm (sammankallande), Justyna Nilsson och Ulf Lundblad

REVISORER

Solveig Molin och Susanne Holmström

REVISORSSUPPLEANTER

Andreas Öhman och Christina Hoverberg

WEBMASTER

Jessica Bolander, webmaster@svvk.se

HEDERSMEDLEMMAR I LCK BRÅVIKEN

Medlemmar som har varit med oss i många år, utan dem hade inte Bråviken varit den klubb den är idag!
Bengt Moberg, lure pilot m.m.
Bernt-Inge Johansson, lure pilot, lc-maskinbyggare (hedersmedlem 2011)
Mats Carlsson, lure coursing domare m.m. (hedermedlem 2012)
Renata Petronio, LC-sekreterare och utbildare (hedersmedlem 2012)
Annika Janson, LC-sekreterare, starter, licensgivare (hedersmedlem 2023)
Jan-Eric Strömquist, materialförvaltare, pilot (hedersmedlem 2023)
Solveig Molin, starter (hedersmedlem 2023)
Christina Hoverberg, allt i allo (hedersmedlem 2023)