Skip to content

LCK Bråviken styrelse 2022

Har ni frågor om lure coursing eller vill ni bli medlemmar i LCK Bråviken så kontakta styrelsen@lckb.svvk.se

ORDFÖRANDE

Annika Jansson
ordforande@lckb.svvk.se
Tel 073-776 50 73

SEKRETERARE

Katarina Widström
sekreterare@lckb.svvk.se

KASSÖR

Mats Carlsson
kassor@lckb.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE

Camilla Johansson

LEDAMÖTER

Janne Strömquist
Helena Hallman
Maria Carlsson
Pia Hedman

SUPPLEANTER

Ulf Lundblad
Mikael Ernstsson

VALBEREDNING

Lena Roth (sammankallande), Justyna Nilsson och Frida Storm

REVISORER

Solveig Molin och Inger Carlsson

WEBMASTER

Jessica Bolander, webmaster@svvk.se

HEDERSMEDLEMMAR I LCK BRÅVIKEN

Medlemmar som har varit med oss i många år, utan dem hade inte Bråviken varit den klubb den är idag!
Bengt Moberg, lure pilot m.m.
Bernt Johansson, lure pilot, lc-maskinbyggare (hedersmedlem 2011)
Mats Carlsson, lure coursing domare m.m. (hedermedlem 2012)
Renata Petronio, LC-sekreterare och utbildare (hedersmedlem 2012)