ny_saluki ny_sloughi ny_magyar_agar ny_cirneco ny_basenji ny_afghanhund ny_faraohund ny_greyhound ny_whippet ny_borzoi ny_skotsk_hjorthund ny_galgo_espanol

LCK Bråviken inbjuder till LC-prov, 19-20 september 2020 på Vikarebo gård, Gusum

Provet kommer att genomföras med följande restriktioner p g a Covid-19:

 • Hundarna kommer endast att springa ett lopp per prov och delas upp i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp.

 • De exakta tidsintervaller för incheckning som kommer att anges för varje ras i deltagar-PMet måste efterföljas.
 • Prisutdelning kommer att ske uppdelat, när prisutdelningen för din ras är genomförd måste du lämna området. Om du som deltagare har hund som tävlar på förmiddagen och även har en hund som tävlar på eftermiddagen måste du lämna området och återkomma till incheckningen för eftermiddagsgruppen.

 • Parkering, se skyltar på plats, OBS - ingen camping.
 • Endast funktionärer tillåts att campa innanför anvisat område.
 • Startlistorna kommer att sättas upp utanför provområdet och även läggas ut, av sekretariatet, digitalt på Facebook. Avgränsningar med ett angivet maxantal personer som får vistas där samtidigt kommer att ske på området där startlistorna sätts upp. Samtliga deltagare måste respektera detta och se till att tillåtet maxantal som får vistas inom avgränsningarna inte överskrids.
 • Start kommer inte att ske med dunk i ryggen, istället kommer ett röstkommando att användas.
 • Ingen matförsäljning kommer att finnas på plats.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt inom området.
 • Är du sjuk eller uppvisar symtom - stanna hemma!

 • Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar personer i riskgrupper och över 70 år att begränsa sina nära kontakter.

Tänk på att det fortfarande (när detta skrivs) finns en gräns på att endast 50 personer får vistas samtidigt inom ett område! Vi ber er därför att begränsa antal personer till en/hund, lämna gärna familjen hemma eller på parkeringen. Inga extra åskådare kommer att tillåtas.
Det är ett exceptionellt läge vi befinner oss i och det gör att vi alla måste hjälpas åt att hålla de regler/restriktioner som anges om vi ska kunna genomföra några prov i höst!

DOMARE
Mats Carlsson, Charlotte Andersson, Susanne Leifors och Jonny Hedberg

MAX ANTAL HUNDAR
380

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Lördag: afghanhund, azawakh, borzoi, chart polski, faraohund, galgo español, greyhound, irländsk varghund, magyar agar, podenco ibicenco, podenco canario, saluki, skotsk hjorthund, sloughi
Söndag: övriga raser

Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas inom 7 dagar efter anmälningstidens utgång.

ANMÄLAN
Första anmälningsdag: 3 augusti 2020 kl 18.00 - sista anmälningsdag: 30 augusti 2020 kl 24.00. Anmälan sker online från Kalender 2020 på www.pklc.svvk.se Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda på anmälan. Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Telefon- och mailanmälningar mottages ej och inte heller anmälan per post, men vi hjälper dig gärna om du är osäker, se kontaktperson nedan.

ANMÄLNINGSAVGIFT
350 SEK per hund
Observera! Inbetalning av anmälningsavgift görs i direkt samband med anmälan via Payson. Går inte betalningen igenom i Payson är anmälan inte giltig utan då måste ni anmäla er hund igen. Om allt fungerat ok så får ni en bekräftelse per e-post.
Svenskägd hund ska senast vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska en kopia av registreringsbeviset skickas, av ägaren, till SKK:s kansli för registrering av hundens uppgifter i SKK:s databas innan anmälan sker, ange Lure Coursing som orsak. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
For foreign dogs, a copy of the proof of registration including origin information must be sent to reg@skk.se please state Lure Coursing as the reason. This should be done before or in connection with the trial entry. 
Registreringsbeviset skickas per e-post eller per post / Send by e-mail or mail to; e-post/e-mail: reg@skk.se.
Adress/Address: Svenska Kennelklubben, Registreringsavdelningen, Box 771
191 27 Sollentuna
Vid återbetalning avdrages 40:- för administrativa kostnader. Den hundägare som stryker sin hund p g a av skada måste uppvisa veterinärintyg för att avgiften ska betalas tillbaka. För att återbetalning ska ske måste begäran om detta lämnas till LCK Bråviken senast två veckor efter provet.

KRAV FÖR DELTAGANDE

 • Giltigt licensbok.
 • Vaccinationer enligt SKK:s championat och utställningsbestämmelser.
 • Provet är endast öppet för hundar med officiell lure coursinglicens.
 • För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK.
 • Deltagande hundar ska bära egen munkorg och LC-täcke. Obs! Rött eller vitt täcke gäller.


OBSERVERA!
För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om.
I år går anmälningstiden för första provet ut 15 mars 2020 vilket innebär att hund som har fyllt 2 år före detta datum, och ej är inmätt efter 2 års ålder, skall mätas in senast 15 mars 2020.


ÖVRIG INFORMATION
Frågor om anmälan & betalningar: Annika Janson 073-7765073, hotisle17@gmail.comSvVK:s LC-regler och LC-anvisningar är det som gäller och dessa hittar ni på www.pklc.svvk.se


LCK Bråviken inbjuder till LC-prov, 24-25 oktober 2020 på Bronäs gård, Katrineholm

Provet kommer att genomföras med följande restriktioner p g a Covid-19:

 • Hundarna kommer endast att springa ett lopp per prov och delas upp i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp.

 • De exakta tidsintervaller för incheckning som kommer att anges för varje ras i deltagar-PMet måste efterföljas.
 • Prisutdelning kommer att ske uppdelat, när prisutdelningen för din ras är genomförd måste du lämna området. Om du som deltagare har hund som tävlar på förmiddagen och även har en hund som tävlar på eftermiddagen måste du lämna området och återkomma till incheckningen för eftermiddagsgruppen.

 • Parkering, se skyltar på plats, OBS - ingen camping.
 • Endast funktionärer tillåts att campa innanför anvisat område.
 • Startlistorna kommer att sättas upp utanför provområdet och även läggas ut, av sekretariatet, digitalt på Facebook. Avgränsningar med ett angivet maxantal personer som får vistas där samtidigt kommer att ske på området där startlistorna sätts upp. Samtliga deltagare måste respektera detta och se till att tillåtet maxantal som får vistas inom avgränsningarna inte överskrids.
 • Start kommer inte att ske med dunk i ryggen, istället kommer ett röstkommando att användas.
 • Ingen matförsäljning kommer att finnas på plats.
 • Handsprit kommer att finnas tillgängligt inom området.
 • Är du sjuk eller uppvisar symtom - stanna hemma!

 • Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar personer i riskgrupper och över 70 år att begränsa sina nära kontakter.

Tänk på att det fortfarande (när detta skrivs) finns en gräns på att endast 50 personer får vistas samtidigt inom ett område! Vi ber er därför att begränsa antal personer till en/hund, lämna gärna familjen hemma eller på parkeringen. Inga extra åskådare kommer att tillåtas.
Det är ett exceptionellt läge vi befinner oss i och det gör att vi alla måste hjälpas åt att hålla de regler/restriktioner som anges om vi ska kunna genomföra några prov i höst!

DOMARE
Tina Davidsson, Marie Jarl, Robert Dirksen och vakant.

MAX ANTAL HUNDAR
240

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING
Lördag: afghanhund, azawakh, borzoi, chart polski, faraohund, galgo español, greyhound, irländsk varghund, magyar agar, podenco ibicenco, podenco canario, saluki, skotsk hjorthund, sloughi
Söndag: basenji, cirneco dell'etna, italiensk vinthund, podengo portugues, whippet.

Raser kan ev. komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas inom 7 dagar efter anmälningstidens utgång.

ANMÄLAN
Första anmälningsdag: 7 september 2020 kl 18.00 - sista anmälningsdag: 4 oktober 2020 kl 24.00. Anmälan sker online från Kalender 2020 på www.pklc.svvk.se Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda på anmälan. Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Telefon- och mailanmälningar mottages ej och inte heller anmälan per post, men vi hjälper dig gärna om du är osäker, se kontaktperson nedan.

ANMÄLNINGSAVGIFT
350 SEK per hund
Observera! Inbetalning av anmälningsavgift görs i direkt samband med anmälan via Payson. Går inte betalningen igenom i Payson är anmälan inte giltig utan då måste ni anmäla er hund igen. Om allt fungerat ok så får ni en bekräftelse per e-post.
Svenskägd hund ska senast vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska en kopia av registreringsbeviset skickas, av ägaren, till SKK:s kansli för registrering av hundens uppgifter i SKK:s databas innan anmälan sker, ange Lure Coursing som orsak. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
For foreign dogs, a copy of the proof of registration including origin information must be sent to reg@skk.se please state Lure Coursing as the reason. This should be done before or in connection with the trial entry. 
Registreringsbeviset skickas per e-post eller per post / Send by e-mail or mail to; e-post/e-mail: reg@skk.se.
Adress/Address: Svenska Kennelklubben, Registreringsavdelningen, Box 771
191 27 Sollentuna
Vid återbetalning avdrages 40:- för administrativa kostnader. Den hundägare som stryker sin hund p g a av skada måste uppvisa veterinärintyg för att avgiften ska betalas tillbaka. För att återbetalning ska ske måste begäran om detta lämnas till LCK Bråviken senast två veckor efter provet.

KRAV FÖR DELTAGANDE

 • Giltigt licensbok.
 • Vaccinationer enligt SKK:s championat och utställningsbestämmelser.
 • Provet är endast öppet för hundar med officiell lure coursinglicens.
 • För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK.
 • Deltagande hundar ska bära egen munkorg och LC-täcke. Obs! Rött eller vitt täcke gäller.


OBSERVERA!
För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om.
I år går anmälningstiden för första provet ut 15 mars 2020 vilket innebär att hund som har fyllt 2 år före detta datum, och ej är inmätt efter 2 års ålder, skall mätas in senast 15 mars 2020.

ÖVRIG INFORMATION
Frågor om anmälan & betalningar: Annika Janson 073-7765073, hotisle17@gmail.comSvVK:s LC-regler och LC-anvisningar är det som gäller och dessa hittar ni på www.pklc.svvk.se